Skip to main content

Muzea i galerie sztuki

Funkcjonują w ścisłym reżimie sanitarnym. Obowiązuje limit osób – 1 os. na  15 m2.

Kina

Funkcjonują w ścisłym reżimie sanitarnym – maks. 30 proc. obłożenia. Konieczne jest zakrywanie ust i nosa.

Nie można spożywać posiłków ani napojów w kinach.

Teatry, opery, filharmonie

Na świeżym powietrzu:

Funkcjonują w ścisłym reżimie sanitarnym – maks. 30 proc. obłożenia. Zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami.

W pomieszczeniach:

Funkcjonują w ścisłym reżimie sanitarnym – maks. 30 proc. obłożenia. Zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami. Zapewnienie, aby w pomieszczeniu przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 jego powierzchni. Konieczne jest zakrywanie ust i nosa.

Domy i ośrodki kultury

Prowadzenie działalności przez domy i ośrodki kultury oraz świetlice jest dopuszczalne na otwartym powietrzu oraz w pomieszczeniach, pod warunkiem udziału nie więcej niż 30 proc. uczestników. Zapewnienie, aby uczestnicy realizowali nakaz zakrywania ust i nosa.

Koncerty i widowiska cyrkowe

Wydarzenia mogą odbywać się pod następującymi warunkami:

  • udostępnienia widzom lub słuchaczom nie więcej 30 proc. liczby miejsc,
  • zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni oraz zapewnienia aby w pomieszczeniu przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 metrów kwadratowych,
  • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa.

Koncerty i widowiska cyrkowe mogą być organizowane w plenerze pod następującymi warunkami:

  • udostępnienia widzom lub słuchaczom nie więcej 30 proc. liczby miejsc,
  • zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni,
  • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa.

Parki rozrywki na świeżym powietrzu

Parki rozrywki mogą działać przy maks. 30 proc. obłożeniu.

Biblioteki

Możliwość udostępniania zbiorów, pod warunkiem przebywania w bibliotece nie więcej niż 1 osoby na 15 m² powierzchni, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki należy zamieścić informację o limicie osób.

Prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na organizacji spotkań i wydarzeń jest dopuszczalne w pomieszczeniach, pod warunkiem zapewnienia:

  • przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami;
  • aby uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

Kluby nocne, dyskoteki i inne miejsca udostępnione do tańczenia

Kluby nocne, dyskoteki i inne miejsca do tańczenia zostały zamknięte.

Targi, wystawy, kongresy, konferencje

Targi, kongresy i konferencje mogą być organizowane z zachowaniem limitu – 1 osoba na 15 m2.

Close Menu

Khalifa’s Libańska Kebab Grillbar

Ul Krzywa 1
19-500, Gołdap

Telefon: +48 792768418
E-Mail: restauracja@khalifas.pl