Skip to main content

Sprawdź na stronie Straży Granicznej zasady wjazdu i pobytu na terytorium RP.

Pamiętaj! Osoby podróżujące spoza Unii Europejskiej, spoza strefy Schengen oraz spoza Turcji nie mają możliwości zwolnienia z kwarantanny na podstawie testu wykonanego w ciągu 48h po powrocie do Polski. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne do systemu teleinformatycznego.

 

Ważne! Osoby, które po przylocie spoza strefy Schengen, UE, przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy, który potwierdza wylot z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 24 godzin, mogą być zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny pod warunkiem:

  1. okazania negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2 (dowolny antygenowy, PCR) wykonanego w ciągu 24 h przed przylotem do RP,
  2. wykonania takiego testu przed odprawą graniczną (dot. tylko lotnisk gdzie jest taka możliwość),
  3. wykonania testu na lotnisku po odprawie granicznej w ciągu 3h po przylocie.
Close Menu

Khalifa’s Libańska Kebab Grillbar

Ul Krzywa 1
19-500, Gołdap

Telefon: +48 792768418
E-Mail: restauracja@khalifas.pl